Privacybeleid

De nieuwe regels rond de bescherming van uw persoonlijke data zijn een feit. Ze beschermen uw privacy en geven u meer controle over uw persoonsgegevens.

Wij hechten zeer veel belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is in ons privacybeleid bijgewerkt.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens zoals, naam, e-mail, telefoon, adres(sen), BTW nummer, enkel die gerechtvaardigd zijn in het kader van klanten- en orderbeheer. U kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

We verzamelen de persoonsgegevens die u ons overmaakt via mail of telefonisch, alsook via een leverancier of via het contactformulier op onze website.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen, huurcontracten, klantenadministratie, facturatie (boekhouding) en offertes te verwerken. Alsook voor kredietcontrole.

Overmaken aan derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden meegedeeld.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om u persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige handelingen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

U heeft ten allen tijden recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt ze verbeteren indien onjuist of onvolledig of ze laten verwijderen. U kan hiervoor terecht bij de beheerder van de persoonsgegevens: Eveline Roman karel@veroma.be 0494/78 99 80. Indien u niet akkoord bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.